Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο συνήθως αναφέρεται απλώς ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Όσον αφορα το κομμάτι της έρευνας, αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με την έρευνα που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, όπως για παράδειγμα στο Ινστιτούτο «Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Ένα μεγάλο μέρος των επιστημονικών συγγραμμάτων και μελετών της Ελλάδας προήλθε από την έρευνα που διεξάγεται στο ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενους οργανισμούς. Στο έργο beHEALTHIER το ΕΚΠΑ έχει τον ρόλο του Συντονιστή Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων, δηλαδή είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, ενώ συγχρόνως θα αναλάβει ,κυρίως, το κομμάτι της προσαρμογής, ενσωμάτωσης και του πειραματισμού περιπτώσεων χρήσης (Ε.Ε.5).


Επιστροφή στους Συμμετέχοντες