Νέα

Νέο Άρθρο Περιοδικού

08/11/2022

Το άρθρο με τίτλο: "A Catalogue of Machine Learning Algorithms for Healthcare Risk Predictions" είναι πλέον διαθέσιμο. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/10/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Comparative Study of Monolithic and Microservices Architectures in Machine Learning Scenarios" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/10/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "Automated Rule-Based Data Cleaning Using NLP" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/09/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: " Identity Management and its Role in Healthcare Information Systems: A Literature Review" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέο Άρθρο Περιοδικού

01/09/2022

Το άρθρο με τίτλο: "A Comparative Study of Collaborative Filtering in Product Recommendation" είναι πλέον διαθέσιμο. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/08/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "Interpretable Stroke Risk Prediction using Machine Learning Algorithms" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/07/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Comparative Study of ML Algorithms for Scenario-agnostic Predictions in Healthcare" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

20/06/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "Digital Twin in Healthcare Through the Eyes of the Vitruvian Man" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

01/05/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Comparative Study of ML Algorithms for Scenario-agnostic Predictions in Healthcare" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "2nd edition of the IEEE ...Conference on ICT Solutions for eHealth (ICTS4eHealth).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2022 στη Ρόδο.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

11/03/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Multi-layer Approach for Data Cleaning in the Healthcare Domain" είναι πλέον διαθέσιμη. Για περισσότερες... πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

01/01/2022

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Multi-layer Approach for Data Cleaning in the Healthcare Domain" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "2022 8th International Conference ... on Computing and Data Engineering (ICCDE 2022)".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Ιανουαρίου 2022 διαδικτυακά.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

15/08/2020

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Comparative Study of MongoDB, ArangoDB and CouchDB for Big Data Storage" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

01/08/2021

Η δημοσίευση με τίτλο: "A Comparative Study of MongoDB, ArangoDB and CouchDB for Big Data Storage" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "2021 5th International Conference ... on Cloud and Big Data Computing (ICCBDC)".

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

14/07/2020

Η δημοσίευση με τίτλο: "beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

07/07/2020

Η δημοσίευση με τίτλο: "Analyzing Collective Knowledge towards Public Health Policy Making" είναι πλέον διαθέσιμη. Για... περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Νέα Δημοσίευση Συνεδρίου

01/07/2020

Η δημοσίευση με τίτλο: "An Optimized KDD Process for Collecting and Processing Ingested and Streaming Healthcare Data" είναι... πλέον διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

29/05/2021

Η δημοσίευση με τίτλο: "Analyzing Collective Knowledge towards Public Health Policy Making" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "17th International Conference on Artificial Intelligence... Applications and Innovations (AIAI 2021)".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουνίου 2021 διαδικτυακά.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

09/04/2021

Η δημοσίευση με τίτλο: "beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "The 34th IEEE International... Symposium on Computer-Based Medical Systems (IEEE CBMS2021 )".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Ιουνίου 2021 διαδικτυακά.

Περισσότερα

Παρουσίαση Δημοσίευσης Συνεδρίου

29/03/2020

Η δημοσίευση με τίτλο: "An Optimized KDD Process for Collecting and Processing Ingested and Streaming Healthcare Data" έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο "The 12th... International Conference on Information and Communication Systems (ICICS 2021)".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαϊου 2021 στη Βαλένθια της Ισπανίας (Διαδικτυακά).

Περισσότερα

Αρχική συνάντηση

10/07/2020

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το kick-off meeting του beHEALTHIER, με συμμετοχή όλων των φορέων. Συζητήθηκαν βασικά ζητήματα που αφορούν το έργο, όπως το project coordination και το technical coordination. Δόθηκαν... κατευθύνσεις οι οποίες καθορίζουν την άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Τέλος, ορίστικαν με σαφήνεια οι στόχοι που καλείται να επιτύχει το έργο.

Περισσότερα