Συμμετέχοντες

Πανεπιστήμιο Πειραιά unipi

ΠΑΠΕΙ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα στον τομέα των Οικονομικών, της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων. Ο κύριος στόχος της ομάδας του ΠΑΠΕΙ είναι ...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών uoa

ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο συνήθως αναφέρεται απλώς ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται...

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής uniwa

ΠΑΔΑ

Το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας αποτελεί δραστήριο και παραγωγικό ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει ως στόχο ...

BioAssist S.A. bioassist

BIO

Η BioAssist (ΒιοΑρωγή Α.Ε.) είναι ελληνική εταιρεία υπηρεσιών ICT που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες της...

Byte Computer Α.Β.Ε.Ε. byte

Byte

Η εταιρεία Byte συμμετέχει σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης μέσω της στενής συνεργασίας που έχει με έγκριτα ακαδημαϊκά ιδρύματα και της συμμετοχής της σε συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους έργα. Οι κύριοι τομείς που εστιάζει...